Hva er importavgifter?

Importavgifter er et felles begrep for merverdiavgift, tollavgift eller andre særavgifter på varer som er importert til Norge fra utlandet. Når du er oppgitt som importør, er det du som er ansvarlig for å betale disse avgiftene.

Hvorfor får jeg faktura på importavgifter?

Når en vare ankommer Norge blir den fortollet og avgifter blir beregnet utifra dokumentasjon fra avsender. Dersom varen (samt fraktverdi og eventuell forsikring) overskrider en verdi på 350 NOK eller mer, blir det belastet statlige avgifter. For å få lov til å levere varene direkte til deg, legger DHL Express ut pengene til Tollvesenet.

Jeg har allerede betalt frakt, hvorfor får jeg ny faktura?

Fakturaen du vil få er ikke relatert til fraktkostnaden, men importavgifter til Tollvesenet. Alle forsendelser som importeres til Norge der vareverdi pluss fraktverdi og eventuell forsikring overskrider 350NOK blir belastet med statlige avgifter.

Hvordan beregnes importavgifter?

For de fleste varetyper som blir innfortollet skal det betales 25 % MVA av sendingsverdien. Sendingsverdien er summen av vareverdien, fraktkostnaden og evt. forsikring. Dersom sendingsverdien overskrider 350 NOK, vil det bli beregnet avgifter. Noen varer er det også toll på, som klær og matvarer. Du kan lese mer om dette på tollvesenets nettsider http://toll.no/no/verktoy/
importkalkulator/

Må jeg betale importavgifter på pakker jeg ikke har bestilt selv?

Gaver: Du kan motta gaver uten å betale importavgifter. For at sendingen skal være uten avgifter, er det avgjørende at varene kan kategoriseres som en gave. En gavesending er en vare som sendes uten noe form for vederlag fra privatpersoner bosatt i utlandet til privatpersoner i Norge. Verdien på varen uten fraktkostnad må være på 1000 NOK eller mindre. Alkohol og tobakk kan ikke kategoriseres som gaver. Firmaer kan ikke sende gaver til andre firmaer, eller til privatpersoner. Mer informasjon om hva som skal kategoriseres som en gave kan du lese om her: http://www.toll.no/no/varer/gaver/ Personlige eiendeler: Det er mange regler rundt import av personlige eiendeler. Dersom du ønsker mer informasjon rundt dette kan du lese på http://toll.no/no/verktoy/regelverk/
tollabc/5/5-1/

Når får jeg fakturaen min?

Så snart varene er ferdig fortollet, blir fakturaen produsert og utstedt. Du vil normalt motta fakturaen noen dager etter at sendingen er levert.

Hvorfor må jeg betale avgifter når jeg har fått en gave?

Hvis gaven er fra et firma og/eller med en vareverdi over 1000,- belastes det merverdiavgift og evt. toll, samt utleggsgebyr på sendingen. Hvis sendingen er sendt fra en privatperson til en privatperson, og vareverdi er under 1000,- skal det i utgangspunktet ikke belastes merverdiavgift. Det må alltid fremgå tydelig at det er en gave. Mer info på tollvesenets nettsider: https://www.toll.no/no/varer/gaver/

Hvorfor må jeg betale importavgifter når jeg har fått en gave hvor innholdet er alkoholholdig drikker eller tobakksvarer?

Du må betale ordinære avgifter for hele partiet, dvs alkoholavgift, emballasjeavgift, frakt, merverdiavgift, fortollingsgebyr og i noen tilfeller toll iht Tollvesenets regler. Mer info på tollvesenets nettsider: https://www.toll.no/no/varer/alkohol-og-tobakk/privat-import/#

Hvorfor må jeg betale importavgifter til DHL Express?

Avsender har valgt å bestille dør-til-dør levering med DHL Express. Vi legger da ut avgiftene til Tollvesenet på dine vegne. Dette gjør vi slik at varen kan frigis fra tollager og leveres til deg direkte og umiddelbart. Derfor blir du etterfakturert av oss inkludert et utleggsgebyr.

Hva er utleggsgebyr?

Utleggsgebyr betales til DHL Express, for å dekke arbeid og risiko ved å gjøre et utlegg.

Våre satser er per i dag som følger:

Utlegg Gebyr
inntil 499kr 197kr
mellom 500kr – 999kr 292kr
mellom 1000kr – 4999kr 434kr
mellom 4999kr – 9999kr 765kr
mellom 10 000 – 24 999kr 1315kr
over 25 000kr 5% av utlegget

Hva er “fortolling over 3 varelinjer”?

Når en pakke ankommer landet skal alt innhold deklareres til Tollvesenet. DHL Express belaster et gebyr for «Fortolling 3-5 varelinjer» når deklarasjonen overstiger to typer forskjellige varer. Ved slike tilfeller er innfortollingsjobben mer omfattende.

Hvorfor er det 7 dagers betalingsfrist?

Det er fordi vi har lagt ut penger for deg, og vi har allerede betalt dette til Tollvesenet for å få levert pakken. For å unngå ytterlige kostnader må vi ha pengene tilbake innen kort tid.

Hvem kan jeg kontakte om jeg har flere spørsmål?

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, er vi alltid klar til å svare på dine spørsmål. Du kan kontakte oss på www.dhl.no/kontakt.

Det er også mye nyttig informasjon rundt netthandel og importfortolling på http://toll.no/no/netthandel/

Hvor kan jeg finne mer dokumentasjon for min sending?

Når du mottar fakturaen, er det spesifisert hvem som er avsender av pakken. Dersom du ønsker mer detaljert dokumentasjon knyttet til sendingen, kan du laste ned både fraktbrev og handelsfaktura på www.dhl.no/faktura. Skriv inn kundenummeret og engangskoden som er oppgitt på fakturaen din.

Jeg har ikke mottatt pakken, hva gjør jeg?

Gå inn på www.dhl.no for å spore hvor sendingen din er. Du må oppgi sendingsnummeret for å få sporet hvor sendingen er.

Jeg skal returnere varene til avsender; må jeg fortsatt betale fakturaen?

Da DHL Express allerede har gjort utlegget til tollvesenet, må du betale fakturaen. Når dette er gjort, står du fritt til å søke Tollvesenet om å få avgiftene refundert. Mer info om dette finnes på www.toll.no/no/netthandel/retur-bytte/